Företaget som skyddar världen från snattare
Snatterier i butiker ökar ständigt och detta kostar företagen stora summor årligen. Men det finns finurliga stöldskydd som hjälper till att motverka detta svinn. MW Trading har utvecklat ett sådant skydd.
1984 bildades företaget MW Trading AB av Håkan Fors och Julius Mortensen. Håkan Fors arbetade tillsammans med Holländska Philips, vilka lanserade CD-skivan i mitten av 80-talet. Fors insåg tidigt att det här var en stöldbegärlig produkt, som behövde ett skydd för att motverka snatteri i butikerna. Tillsammans med uppfinnare och produktutvecklare tog man fram en ram av plast att sätta över CD-skivan. Denna kan endast avlägsnas med hjälp av en speciell apparat som finns i butiken.
MW Tradings stöldskydd har idag utvecklats till att omfatta fler produkter, till exempel DVD-skivor, videokassetter, musikkassetter och videospel. Man tillverkar även stöldskydd till andra varor som anses vara stöldbegärliga och därför tagits bort från exponeringsplatser. Batterier, rakblad och kosmetika är bra exempel på produkter som nu kan sättas fram igen, tack vare ett bra stöldskydd. Och fler produkter kan komma att skyddas i framtiden.
- Det är i stort sett bara fantasin som sätter stopp för det vi kan utveckla som stöldskydd, säger Lars Wilton, problemlösare på företaget i Malmö.
 
MW Trading har utvecklats till ett stort internationellt bolag som förser världen med stöldskydd av skilda slag. En stor del av tillverkningen sker i Danmark, som man ser som sin hemmamarknad. Där har man 100 procent av marknadsandelarna inom den här branschen. Genom distributörer i andra länder är företaget mycket väl representerat på marknaden i hela Europa. Det finns en del konkurrenter, men som Lars Wilton säger:
- Det är vi som skapade originalet av stöldskydd och därför ligger vi främst i utvecklingen av nya stöldskydd.
 
Framgången gör att företaget och dess produkter de senaste åren tagit steget mot nya marknader. Ryssland, USA och Japan är mycket intresserade av de kvalitetsskydd som MW Trading producerar.
- Det är tråkigt att utvecklingen lett till att de ska behövas stöldskydd på så många produkter. Men nu är det som det är och i framtiden kommer skydden att behövas ännu mer. Därför fortsätter vi att tillhandahålla en kvalitetsprodukt för att minska svinnet, förklarar Lars Wilton.

MW Trading

Bransch:
Säkerhet

Telefon: 040-369570
Fax: 040-160425


Email:
lars.wilton@mwtrading.com

Hemsida:
www.mwsafers.com

Adress:
MW Trading
Krossverksgatan 3
21616 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN